Doświadczenie

Usługi Księgowe Klocek Krystyna działalność gospodarcza 34-400 Nowy Targ Al. Tysiąclecia 139 na co dzień współpracuje z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu audytu, rachunkowości, prawa podatkowego, gospodarczego, restrukturyzacji źródeł finansowania i działalności statutowej oraz zarządzania i doradztwa operacyjnego i strategicznego przedsiębiorstw. Do najważniejszych moich doświadczeń i zleceń Firm współpracujących należą projekty wykonane w następujących obszarach:
Usługi poświadczające z zakresu badania sprawozdań finansowych Ważniejszymi realizowanymi w tym zakresie projektami są:
 • ARGE Spółka S.A. w Krakowie,
 • ARGE NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. w Krakowie,
 • ARGE PALIWA Spółka z o.o. w Krakowie,
 • BLACHPROFIL 2 Spółka Jawna w Krakowie,
 • DAFO PLASTICS Sp. z o.o. w Nowym Targu,
 • Modom Podhale Sp. z o.o. w Szaflarach,
 • MPEC Nowy Targ Spółka z o.o.,
 • Podhalańskie Drogi Spółka z o.o. w Nowym Targu,
 • Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu,
 • Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Zakopanem,
 • Uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna,
 • PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem,
 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie,
 • 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Nr 1534 Gdańsk-Oliwa,
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego Warszawa.
Mam nadzieję, że moja oferta spełni Państwa oczekiwania, niemniej jednak jestem otwarta na wszelkie sugestie i propozycje zmian.
Licząc na owocną i opierającą się na wzajemnym zaufaniu współpracę z Państwem zapraszam do skontaktowania się ze mną.

34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 139, tel. 18 44 88 960, fax 18 41 59 166, kom. 602 595 712

e-mail: krystynaklocek8@wp.pl